การลงทุน Software แบบ sharing คุ้มค่าอย่างไร

การลงทุน Software แบบ sharing คุ้มค่าอย่างไร ระบบการทำงานของ SME ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนจะมีระบบงานใน value chain หลายๆ งานที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้การออกแบบ software สามารถใช้ร่วมกันได้ การใช้ software แบบ sharing จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ SME ที่ต้องการใช้ software เข้ามาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าที่สุดในองค์กร การแข่งขันในปัจจุบัน ต้องมี ความรวดเร็วในการตอบสนอง ต้นทุนที่ต่ำ คุณค่าที่ส่งมอบต้องสูง การได้มาของความสามารถทางการแข่งขันเหล่านี้การใช้ software ในการทำงานจะช่วยได้มาก และจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหากมี software ที่ไม่ต้องลงทุนให้ใช้งาน ซึ่งบริษัท start up ด้าน software ได้มีการพัฒนา software ที่จำเป็นในการบริหารจัดการของ SME ออกมาให้ใช้งานฟรีๆ กันมากมาย ไม่ว่าจะเป็น e-Hr, ERP, eCRM โดยเน้นคุณค่าการส่งมอบคือการให้คำปรึกษา การช่วยดูแลระบบหากมีการร้องขอ การพัฒนาส่วนเพิ่มเติมเพื่อประสิทธิภาพการทำงานของ SME ที่มากขึ้น ไม่จำเป็นที่ SME ต้องลงทุนกับการพัฒนา software เต็มรูปเหมือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่น Maximum Software Solution ได้พัฒนา e-Hr ขึ้นมาเพื่อให้ SME ใช้งานในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

อาจาย์นิว

software sharing
marketing-technology-solution-43