BLOG

SME Marketing 
บทความเกี่ยวกับ การตลาด SME  โดยอาจารย์นิว

บทความ การตลาด SME โดยอาจารย์นิว

software sharing

การลงทุน Software แบบ sharing คุ้มค่าอย่างไร

การลงทุน Software แบบ sharing คุ้มค่าอย่างไร การลงทุน Software แบบ sharing คุ้มค่าอย่างไร ระบบการทำงานของ SME ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแบบไหนจะมีระบบงานใน value chain หลายๆ งานที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้การออกแบบ software สามารถใช้ร่วมกันได้ การใช้ software แบบ sharing จึงเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าสำหรับ SME

Read More »
business model

การทำโมเดลธุรกิจให้ปัง

การทำโมเดลธุรกิจให้ปัง business model SME ทุกรายมีเป้าหมายธุรกิจคล้าย ๆ กัน ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงไหนของวงจรธุรกิจ เช่น ช่วงตั้งธุรกิจใหม่ ช่วงขยายธุรกิจเพื่อการเติบโต เป้าหมายหลักๆ คือการอยู่รอด มียอดขายเพิ่มขึ้น กำไรเพิ่มขึ้น ซึ่งแต่ละ SME จะมีกลยุทธ์ หรือกระบวนการที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากร ทรัพยากรที่มีอยู่ ช่วงจังหวะของตลาด และปัจจัยประกอบอื่นๆ อีกมาก การตลาดแบบนิว นอร์มอล

Read More »

การหาผู้ร่วมทุนระยะสั้น หรือ project partner

การหาผู้ร่วมทุนระยะสั้น หรือ project partner ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต หลายๆ SME ไม่สามารถเตรียมเงินทุนได้ทันในการรับ order ลูกค้าที่เติบโตขึ้นทำให้ต้องมองหาแหล่งทุนเพิ่ม แต่เนื่องด้วยไม่สามารถแสดงบัญชีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งทุนหลักได้ การมองหาแหล่งทุนระยะสั้นจึงเกิดขึ้นเป็น model ธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่ง Martechgroup บริษัท start up ที่เกิดใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญจุดนี้จึงเป็นตัวกลางให้ SME ที่มีงาน project ที่แน่นอนต้องการหาแหล่งทุนจากผู้สนใจลงทุนโดยมีผลตอบแทนที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ผ่าน

Read More »

e-HR ใช้งานฟรี ยุคแห่งการแบ่งปัน (sharing economy)

e-HR ใช้งานฟรี ยุคแห่งการแบ่งปัน (sharing economy) การอยู่รอดทางธุรกิจปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด ใครถนัดด้านการผลิตก็พัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสินค้าและกระบวนการ ใครถนัดการตลาดก็ทำการตลาดแบบมุ่งเน้น ใครถนัดบริการก็พัฒนางานบริการให้เกิดความแตกต่าง แล้วจะครบวงจรได้อย่างไรเมื่อการทำธุรกิจต้องมีกระบวนการอีกมากมายใน Value chain การเกิดขึ้นของ smart value chain จะตอบคำถามทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตามทุกความถนัดใน smart value chain ต้องมีการ sharing

Read More »

Content creator ทำให้ website อยู่หน้า 1 google

Content creator ทำให้ website อยู่หน้า 1 google อาชีพที่สำคัญสำหรับการทำ website ให้อยู่บนหน้า 1 google นอกเหนือจาก ผู้เชี่ยวชาญการเขียน website, graphic design เก่งๆ อีกอาชีพที่สำคัญคือ content creator ซึ่งปัจจุบันจะหาคนที่รู้จริงในธุรกิจที่หลากหลายค่อนข้างยากต้องอาศัยประสบการณ์ ในหลากหลายธุรกิจไม่ใช่แค่อ่านตำรา หาข้อมูลมานั่งเรียบเรียง ดังนั้นหาก

Read More »

ทำอย่างไรให้อยู่หน้า 1 บน google ด้วย content ดีๆ

ทำอย่างไรให้อยู่หน้า 1 บน google ด้วย content ดีๆ แน่นอนว่าการอยู่หน้า 1 บน google เป็นความต้องการของทุกๆ SME ที่ทำการตลาดออนไลน์ เพราะจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ลูกค้าพบเห็นเมื่อต้องการซื้อสินค้าประเภทที่เราต้องการขายให้ลูกค้า เปรียบได้กับการมีหน้าร้านบนถนนสายหลักที่ลูกค้าเดินผ่านเมื่อต้องการซื้อสินค้า จากความต้องการที่สูงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งชิงในการอยู่หน้า 1 บน google ซึ่งทาง google เองก็มีกลไกในการคัดเลือก เรียงลำดับ

Read More »
marketing-technology-solution-48

แนวโน้มการตลาดปี 2023

แนวโน้มการตลาดปี 2023 จาก Martech Research Center ทำการสำรวจความคิดเห็นในการซื้อสินค้าปี 2022 พบว่า 68.9% ซื้อสินผ่านช่องทางออนไลน์ 22.2% ซื้อจากห้างสรรสินค้า โดย 42.2% ซื้อเสื้อผ้า 31.1% ซื้อของใช้ภายในบ้าน ช่องทางที่ซื้อมากที่สุด Shoppee 40.0% Lazada 26.7% ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นแนวโน้มต่อเนื่องในปี 2023

Read More »
marketing-technology-solution-46

บ้านจัดสรร ทำตลาดอย่างไรให้ขายได้

บ้านจัดสรร ทำตลาดอย่างไรให้ขายได้ บ้านจัดสรร ทำตลาดอย่างไรให้ขายได้ การแข่งขันในตลาดบ้านจัดสรรแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการวาแผนตั้งแต่ก่อนขึ้นขึ้นโครงการ ต้องมีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ต้องวางกลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมาย สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งทุกโครงการมีทีมงานที่ทำงานดังกล่าวกันอย่างรอบคอบ แต่ไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ยังมีหลายๆ โครงการที่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ด้วยหลายๆ ปัจจัย จึงจำเป็นต้องมีการทำการตลาดหลังจากโครงการได้เปิดขายแล้วตามมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆ กัน การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายด้วยการ ลดราคา แจกของแถม สื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยสื่อในพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ส่วนแบรนด์ใหญ่ๆ

Read More »
marketing-technology-solution-44

Martech research center

Martech research center Martech research center จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยตลาด เพื่อวิเคราะห์ ความต้องการ พฤติกรรม แนวโน้มตลาด (trend) ของผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ SME นำข้อมูลที่ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ โดย martech research center ได้พัฒนาระบบการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผล และการนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยมี ดร.รัฐพล

Read More »
marketing-technology-solution-wall-26

ทำอย่างไรให้ได้กำไรเพิ่ม

ทำอย่างไรให้ได้กำไรเพิ่ม ในยุค new normal วิธีคิดการตลาดแบบนิว นอร์มอล ต้องให้เกิดการ sharing facility ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนได้รับประโยชน์ เมื่อเรามองถึงกลุ่มธุรกิจมาร่วมมือกันสร้าง value chain ของอุตสาหกรรมด้วยตัวเอง แน่นอนว่า SME ใดๆ เพียงลำพังไม่สามารถสร้าง value chain ในอุตสาหกรรมได้ ต้องมีการรวมตัวกันและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการ ลดต้นทุนใน

Read More »
marketing-technology-solution-35

ทำตลาดแบบ SME ไม่ต้องลงทุน (การตลาดแบบนิว)

ทำตลาดแบบ SME ไม่ต้องลงทุน (การตลาดแบบนิว) ทำตลาดแบบ SME ไม่ต้องลงทุน (การตลาดแบบนิว) เราเคยเห็นหลายๆ ธุรกิจนำ concept ของ benefit sharing มาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านพลังงาน การติดตั้ง solar cell แต่กลับไม่ใช่ core business ของธุรกิจของ SME ที่มีสินค้าหรือบริการของตัว สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมการตลาดหรือการขายจะใช้แนวคิด

Read More »

SME หาตลาดใหม่อย่างไร

SME หาตลาดใหม่อย่างไร SME หาตลาดใหม่อย่างไร การตลาดแบบนิว นอร์มอล เน้นการหาตลาดใหม่ สินค้าที่แตกต่าง นำเสนอสินค้าถึงกลุ่มเป้าหมาย สร้างความต้องการให้เกิดขึ้น (create demand) จึงเป็นการตลาดที่ไม่จำเป็นต้องมีการลงทุนมาก หรือหาก SME สามารถสร้างกลุ่ม partner แบบ smart value chain ได้ก็ไม่จำเป็นต้องลงทุนเลย ซึ่งการสร้าง smart value

Read More »

SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย

SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย การเริ่มต้นสร้าง Smart value chain สร้างกันอย่างไร มีหลายๆ SME ที่อยากหาพันธมิตรเพื่อสร้าง smart value chain แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จะหาพันธมิตรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ที่ไหน ที่ผ่านมาจะใช้วิธีร่วมมือกับคนที่รู้จัก แนะนำต่อๆ กัน เข้าระบบ business matching

Read More »
marketing-technology-solution-37

SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา

SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา สินค้าแต่ละประเภทจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิท ระหว่างโควิทหรือหลังจากโควิทกลายเป็นโรคประจำถิ่น การตลาดมีการปรับตัวเองเป็นการตลาดแบบนิว (new normal) เรียบร้อยแล้ว เราอาจแบ่งผู้ซื้อเป็นกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งสองกลุ่มนี้จะมีช่วงเวลาการซื้อไม่เหมือนกัน ตลาดผู้บริโภค ปี 2566 จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวหรือไม่ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวสินค้าถึงผู้บริโภคต้องเตรียมตัวกันอย่างไร น่าจะเป็นคำถามที่ SME อยากได้คำตอบ แน่นอนว่ากำลังซื้อยังมีอยู่แต่การสร้างความต้อง (create

Read More »
marketing-technology-solution-44

เปลี่ยน SME เป็น Start up อย่างไร

เปลี่ยน SME เป็น Start up อย่างไร เปลี่ยน SME เป็น Start  up อย่างไร Start up คืออะไร การหานวัตกรรมในธุรกิจที่ตัวเองถนัด ง่ายกว่าที่คิด แต่การได้การแนะนำอาจช่วยให้ SME มองอะไรเป็นนวัตกรรมง่ายขึ้น process innovation, product innovation, เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ

Read More »
marketing-technology-solution-36

SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด

จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด จากที่เราทราบกันดีว่างานหลักของการตลาดคือการหากลยุทธ์ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ SME สามารถประสบความสำเร็จในการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านสินค้าหรือบริการ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำจำหน่าย แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่แค่นั้นยังไม่พอ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในมิติการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นให้ได้ การสื่อสารการสร้างความน่าเชื่อถือต้องใช้ทั้งปัจจัยทางด้าน fact and data และปัจจัยทางจิตรวิทยาที่จะเข้าถึงเป้าหมาย ในขณะเดียวกันถ้ามองย้อนกลับไปด้านการหาเงินทุน

Read More »

ทางเลือกในลดต้นทุนการพัฒนา software

ทางเลือกในลดต้นทุนการพัฒนา software หลายๆ บริษัท SME มีความต้องการนำ software ในการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ERP, e-Hr, CRM หรือ software เฉพาะด้านอื่นๆ แต่ด้วยเงินลงทุนที่สูง ประกอบกับสถานการณ์ตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ลังเลที่จะลงทัน ซึ่งจริงๆ แล้วการลงทุนด้าน software ที่เหมาะสมจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบตอย่างยั่งยืนได้ SME สามารถมองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่จำกัดได้โดยมีทางเลือกเพื่อการลดต้นทุนการพัฒนา software

Read More »

บริษัทที่ปรึกษาการตลาด แบบ benefit sharing

บริษัทที่ปรึกษาการตลาด แบบ benefit sharing การลงทุนด้านการตลาด มีความจำเป้นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทเกิดใหม่ SME ที่ไม่ได้ใช้ connection ในการทำธุรกิจ หรือการขยายตลาดใหม่ๆ การใช้บริษัทที่ปรึกษาการตลาดเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ปัญหาคือการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลงานตามที่ต้องการหรือไม่ หลายๆ ผู้ประกอบการ SME จึงพยายามทำการตลาดเอง แต่บางครั้งก็จะเกิดต้นทุนแฝงมากมาย เกิดความไม่คุ้มค่าโดยไม่รู้ตัว แนวคิดการใช้รูปแบบ benefit sharing มีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากการแบกภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่มีหลายๆ

Read More »

ที่ปรึกษาการตลาด

ที่ปรึกษาการตลาด การทำการตลาดอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางบริษัทที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เงินลงทุน อย่างไรก็ตามหลายๆ บริษัทที่มีความพร้อมเหล่านี้ยังต้องใช้บริการที่ปรึกษาการตลาดมีช่วยกำหนดทิศทาง ชี้แนะแนวทางการทำการตลาดควบคุมการทำงานของนักการตลาดของบริษัท แล้วบริษัทที่ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านการเงินจะทำอย่างไร จึงเกิดคำถามสำหรับบริษัทเหล่านี้ว่า ต้องทำการตลาดหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ผิดโดยสิ้นเชิงสำหรับบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน สิ่งที่ควรถามคือต้องทำการตลาดอย่างไร ควรหาที่ปรึกษาการตลาดอย่างไร ให้ลงทุนน้อยที่สุด ที่ปรึกษาการตลาด มีทั้งในรูปแบบบริษัทและที่ปรึกษาการตลาดอิสระ การเลือกที่ปรึกษาการตลาดต้องดูคุณสมบัติ ที่สำคัญคือความสำเร็จในงานที่ทำ ไม่ใช่ดูแค่ว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใดมาแล้วบ้าง ดูว่าผลสำเร็จที่ได้เกิดจากแนวคิดการตลาดที่นำมาใช้ในการให้คำปรึกษาเป็นความสำเร็จเชิงประจักษ์จริงๆ ไหม ที่สำคัญอีกอย่างคือเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจของเราหรือธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับบริษัทเราหรือไม่ เพราะการตลาดจะสำเร็จได้อย่างแท้จริงคือต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกค้า รู้ความต้องการที่ลูกค้าต้องการตอบสนองจากธุรกิจของเรา รู้ว่าลูกค้าที่แท้จริงเราอยู่ที่ไหน

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep1

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep1 การสร้างแบรนด์ เป็นการสร้างความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของธุรกิจ ในการบรรยายคุณลักษณ์ คุณสมบัติด้วยตัวประโยคอาจใช้เป็นหน้า A4 การใช้ภาพบรรยายอาจใช้เป็น 10 ภาพ การใช้ VDO อาจใช้เป็นนาทีแต่ถ้าใช้แบรนด์ ใช้แค่สัญลักษณ์เดียวบรรยายตัวตนของธุรกิจเราได้ หลายๆ ธุรกิจที่ชาญฉลาดจะเลือกสร้างแบรนด์เป็นเป้าหมายหลักควบคู่ไปกับการสร้างกำไร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง ในอดีตที่ผ่านมาการสร้างแบรนด์จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้บริษัทเล็ก อย่าง SME เข้าถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ยากส่งผลให้การขายสินค้าอยู่ในวงจำกัดและอัตราการทำกำไรก็น้อยตามไปด้วย การสร้างแบรนด์ต้องสร้างสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สื่อสารออกไปให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างซึ่งอดีตที่ผ่านมามักใช้สีสัญลักษณ์ หรือภาพโลโก้ที่โดดเด่น

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep2

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep2 ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการสร้างแบรนด์มีทางเลือกมากขึ้น  การสื่อสารแบรนด์มีช่องทางมาขึ้นการใช้งบประมาณน้อยลง อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางเท่าเทียมกัน การสร้างความน่าสนใจต้องสื่อสารสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอทดแทนการใช้บุคคลที่เป็นกระแสอยู่ในเวลานั้นๆ ต้องใช้ความสามารถของนักการตลาดมากกว่าการใช้เงินในการสร้างแบรนด์ ซึ่งนักการตลาดอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน การมีนักเขียน content ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ธุรกิจจะเป็นประโยชน์มากขึ้น การสร้างแบรนด์ออนไลน์ คือทางเลือกที่สำหรับ SME จากที่กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ นอกจากการลงทุนที่ถูกลงมากหากเลือกวิธีการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะหันตัวเองมาค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของลูกค้าในการซื้อสินค้า การหาข้อมูลจากออนไลน์มีมากขึ้น SME จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำตัวเองเข้าสู่ออนไลน์ (ต่อ ep3)

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep3

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep3 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ก่อนจะเรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ต้องทำความเข้าใจการสื่อสารในโลกออนไลน์ ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สื่อ social media และการสื่อสารออนไลน์ เช่น google ซึ่งเป็น search engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน การสร้างแบรนด์ออนไลน์ทั้ง 2 ช่องจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกัน การยอมรับก็แตกต่างกัน ซึ่ง SME

Read More »
marketing-technology-solution-85

ทำสินค้าใหม่ให้เติบโต

ทำสินค้าใหม่ให้เติบโต การอยู่รอดของ SME ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการออกสินค้าใหม่ๆ เป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่การออกสินค้าใหม่ ก็เป็นความเสี่ยงของ SME เช่นกัน เนื่องจากต้องมีเงินลงทุนที่สูง ความไม่แน่นอนในการขาย การทำสินค้าให้ได้ตาม concept design ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามนวัตกรรม ทางการผลิต ทางการตลาด จะช่วยให้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดลงได้ ทางการตลาด จะมีทั้งนวัตกรรมทั้งที่ช่วยในการทดสอบตลาด ทั้งที่ช่วยในการสำรวจตลาดก่อนออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้หรือแม้กระทั่งสร้างแบรนด์

Read More »

Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า

Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า สินทรัพย์ดิจิทัล มีหลายรูปแบบ แต่บางครั้งเราอาจมองข้ามไปว่า content ต่างๆ ที่นักเขียนคอนเทนท์ ใช้ทั้งประสบการณ์ การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา เขียนขึ้นและแบ่งปันความรู้แบบฟรีๆ ให้กับผู้สนใจอ่าน สนใจค้นคว้าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาล Martech เป็นบริษัทการตลาด start

Read More »
martech-ai

เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย

เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย ธุรกิจโซล่าเซลล์ที่เราให้คำปรึกษา ตอนนี้ประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคาแต่เราจะไม่ลงไปแข่งราคาเพราะหลายๆ ครั้งที่ธุรกิจใดๆ เริ่มต่อสู้กันแค่ด้วยราคาผู้ประกอบการณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ เราได้นำ AI มาค้นหาตลาดในส่วนที่ยังมีความต้องการและสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากกว่าแข่งขันด้านราคา ความสามารถ AI มีมากกว่าที่เราคิด และจะมาช่วยสร้างโอกาสให้เราเอาชนะตลาดและสร้างพันธมิตรที่จะเติบโตไปด้วยกันมากกว่าแข่งขันกันเราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่ โทร: 096-915-5359 ไลน์ @MARTECHGROUP https://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ

Read More »
Solarcell

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน การใช้ไฟฟ้าจะขึ้นกับการใช้ชีวิตของแต่ละบ้า่น โดยส่วนใหญ่เมื่อต้องออกทำงานนอกบ้านระหว่างวันก็อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ากลางคืน การเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้เหมาะกับวิถีการใช้ชีวิตจะช่วยให้ประหยัดได้สูงสุดกับการลงทุน แม้บางครั้งบางคนยังรู้สึกว่าการใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบ ไฮบริดจ์ ราคายังสูงอยู่ แต่หากมีการออกแบบที่ดี ครอบคลุมการใช้งานจะประหยัดกว่าด้วยซ้ำ เราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่ โทร: 096-915-5359 ไลน์ @MARTECHGROUP https://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ โดยอาจารย์นิว

Read More »
Solarcell3

การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด

การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกักเก็บพลังงานที่เหลือจากการผลิตเพื่อไว้ใช้สำหรับช่วงที่ไม่มีแสงแดด แต่เราจะได้ยินกันเสมอว่าแบตเตอรี่ ที่ใช้กักเก็บพลังงานยังราคาสูงไม่คุ้มค้ากับการลงทุน อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้าน เหมาะสมที่สุดหากมีแผนจะลงทุนกับโซล่าเซลล์ ควรปรึกษากับวิศวกรที่คุณเชื่อถือ เราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่โทร: 096-915-5359ไลน์ @MARTECHGROUPhttps://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ โดยอาจารย์นิว

Read More »

บทความทั้งหมด

Rattapon-Sunson-profile-1080x1080-2