Digital Marketing

MarTech is full marketing service with low cost

การตลาดแบบนิว

          การทำการตลาดปัจจุบัน สิ่งสำคัญคือการเข้าถึงลูกค้าเป้าหมายให้ได้อย่างแท้จริง การทำการตลาดแบบแนวกว้างในอดีตที่ต้องใช้ต้นทุนสูงๆ อาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไป เนื่องด้วยหลายๆ ธุรกิจต้องคำนึงถึงต้นทุน ผลตอบแทนจากการลงทุน ดังนั้น เราต้องเข้าใจลูกค้าเป้าหมายก่อนว่ารับข้อมูล ข่าวสารจากช่องทางไหน มีกระบวนการหาข้อมูลอย่างไร ปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจมีอะไรบ้าง ใครเป็นผู้มีอิทธิพล ในการตัดสินใจ 

marketing-technology-solution-wall-16

การตลาดแบบนิว คือแนวทางการตลาดที่มุ่งเน้นการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าในหลายๆ มิติ กำหนดสื่อ ช่องทางการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าโดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสมที่สุด ประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นระยะเพื่อปรับแนวทางการทำงานให้สามารถเอาชนะใจลูกค้าได้ นอกเหนือจากนั้นจะมีการติดตาม ดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำและการบอกต่อ 

marketing-technology-solution-wall-19

ทุกกระบวนการในการปฏิบัติจะอาศัยข้อมูลในการพิจารณาเพื่อการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล เรียกได้ว่าเป็นการนำกระบวนการ PDCA ในระบบการบริหารจัดการ TQC มาประยุกต์ใช้กับการทำการตลาดอย่างเป็นระบบ การตลาดที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและรู้จักลูกค้าอย่างแท้จริงจะเป็นการตลาดที่ลงทุนต่ำที่สุดที่ได้ผลตอบแทนตามความคาดหวังขององค์กร

marketing-technology-solution-wall-18

การตลาดยุคใหม่

      หลักใหญ่ใจความของการตลาด คือ การที่เรารู้จักใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อทำให้ชีวิตมนุษย์นั้นสะดวกสบาย หรือเติมเต็มความเป็นมนุษย์มากยิ่งขึ้น เราจะใช้ Technology มาช่วยงานการตลาดอย่างไรได้บ้าง?

ใช้ Technology มาช่วยงานการตลาดอย่างไรได้บ้าง?

เราจะใช้ Technology มาช่วยงานการตลาดอย่างไรได้บ้าง?

 • เอา Data มาช่วยตัดสินใจ จากการที่เรามี Data มากมายของลูกค้าที่กระจัดกระจายอยู่ในทุก Touch point บริษัทที่สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์และตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้จะถือความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง สามารถเพิ่มยอดขายได้
 • Predict ล่วงหน้า บริษัทสามารถคาดการได้ว่าควรจะทำหรือไม่ทำอะไร เมื่อเรามี Data นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อประเมินความเสี่ยงล่วงหน้าได้ เพื่อการทำธุรกิจให้อยู่รอดอย่างที่ยั่งยืน
marketing-technology-solution-wall-12
 • เอา Technology  มาช่วย เราสามารถนำ technology ที่ทั้งฉลาดมากขึ้นและถูกลงเรื่อยๆ มาช่วยในการสร้าง Customer Experience ในโลกออฟไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือทำ Personalization ในโลก Physical
 • เสริมประสิทธิภาพการตลาดและการขาย ด้วยเทคโนโลยี MarTech (marketing technology) มากมาย เอา Chatbot มาช่วยตอบคำถามเบื้องต้น เอา AI มาช่วยจัดการคำถามง่ายๆ ออกไป เก็บคนไว้ใช้ทำงานยากๆ กับลูกค้าคนสำคัญแทน
 • การตลาดยุคใหม่ต้องรวดเร็วทันใจ ไม่ทำงานแบบ Silo เพราะโลกวันนี้สามารถเปลี่ยนแปลงแบบพลิกกระดานได้แบบนาทีต่อนาที

ธุรกิจปัจจุบันอาจต้องมองถึงการลงทุนด้านการตลาดที่คุ้มค่า เพราะการตลาดออนไลน์ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่จะเป็นทางรอดของหลายๆ ธุรกิจ

marketing-technology-solution-wall-13

ทำไมต้องเป็นผู้นำตลาดออนไลน์?

marketing-technology-solution-wall-26

     ปัจจุบัน ลูกค้าเราส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ใช่ไหม บางคนตอบทันทีว่าใช่ บางคนบอกไม่แน่ใจ บางคนยังไม่รู้ ถามว่าสถานการณ์บริษัทปัจจุบันเป็นอย่างไร น้อยคนที่จะตอบว่าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่จะตอบคล้ายๆ กัน ยอดขายแย่ลง ต้องรัดเข็มขัด ทุกคนหันไปโทษสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย กำลังซื้อลดลงแต่เชื่อหรือไม่ยอดขายทางออนไลน์กลับเพิ่มขึ้น ไม่ว่าธุรกิจแบบไหนก็ทำตลาดออนไลน์ได้ใช่ไหม ถ้าเรารู้จริงในธุรกิจ รู้วิธีการ รู้จักลูกค้า เราก็สามารถทำธุรกิจบนออนไลน์ได้ และถ้าวิเคราะห์ให้ลึกลงไปในรายละเอียดการทำการตลาดออนไลน์จะใช้ต้นทุนต่ำและสามารถวัดผลได้จริงในหลายๆ มิติทำให้ใช้เงินลงทุนได้เหมาะสมและวัดผลตอบแทนได้จริง ดังนั้นถ้าเราสามารถเป็นผู้นำบนตลาดออนไลน์ได้ ก็จะนำไปสู่การสร้างยอดขายจากกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่บนตลาดออนไลน์ และจะสามารถลดต้นทุนทางการตลาดได้อย่างมีนัยสำคัญ

แล้วลูกค้าใหม่รู้จักเราจากไหน?

        การทำธุรกิจปัจจุบัน หลีกเลี่ยงการเข้าสู่ออนไลน์ไม่ได้ ยิ่งหนียิ่งตามหลอกหลอน เราไม่เข้าคู่แข่งก็เข้า การเข้าตลาดยิ่งช้ายิ่งโดนคู่แข่งทิ้ง หลายๆ คนพูดถึงการตลาดออนไลน์ แต่อาจจะยังไม่เข้าใจอย่างแท้จริงว่าการตลาดออนไลน์ทำอะไรให้กับธุรกิจบ้าง ลองนึกภาพดูเรามีสินค้า เรามีลูกค้าเก่า เรามียอดขายที่เติบโตหรือลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจ อะไรที่จะทำให้เติบโตมากกว่านี้ ใช่เราต้องการลูกค้าใหม่ๆ แล้วทำอย่างไรลูกค้าใหม่จะรู้จักเรา เพิ่มเซลล์ขายสินค้า โฆษณาผ่านทางทีวี วิทยุ ติดป้ายโฆษณา ออกงานแสดงสินค้า ทุกวิธีการเราเรียกว่าการตลาดซึ่งต้นทุนแต่ละแนวทางไม่เท่ากันและค่อนข้างสูง ทางเลือกการทำตลาดที่ต้นทุนไม่สูงก็ยังมี การตลาดออนไลน์จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์ธุรกิจปัจจุบัน เป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในปัจจุบัน แต่ทำอย่างไร ถึงจะเข้าถึงลูกค้าก้อต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถ

เมื่อยอดขายตก ทำอย่างไร

เมื่อยอดขายตก ทำอย่างไร หลายๆ ธุรกิจที่ประสบปัญหายอดขายลดลง ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร จนในที่สุดก็เริ่มลดค่าใช้จ่าย ถ้าลดต้นทุนที่ไม่จำเป็นก็จะสามารถ ประคับประคองธุรกิจให้ทรงตัวนานขึ้น แต่บางบริษัทลดต้นทุนแบบไม่ได้วางแผน ไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ถูกต้อง เช่น ลดต้นทุนการพัฒนาสินค้าใหม่ ลดต้นทุนการปรับปรุงกระบวนการ ลดต้นทุนการพัฒนาบุคลากร ท้ายที่สุดก็ลดบุคลากรซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร การแก้ปัญหาบางครั้งยิ่งแก้ยิ่งเจอทางตัน การที่ยอดขายลดลงต้องแก้ปัญหาที่สาเหตุถึงจะสามารถพาองค์กรอยู่รอดได้ปัญหายอดขายลดลงผู้ประกอบการเองจะรู้ดีว่าเกิดจาก

 1. ความต้องการตลาดน้อยลง
 2. มีคู่แข่งรายใหม่ๆ เข้ามาแข่งขันมากขึ้น
 3. เศรษฐกิจชะลอตัว
 4. มีสินค้าทดแทนที่ดีกว่า คุ้มค่ากว่า
 5. เกิด disruption ในธุรกิจนั้นๆ

จะเห็นว่าสาเหตุหลักๆ ทุกคนรู้ดี แต่ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้หากผู้ประกอบการปรับตัวเองอยู่ตลอดเวลา ใช้การตลาดให้ถูกต้อง การตลาดสามารถประเมินอนาคตของธุรกิจได้ สร้างความต้องการใหม่ก่อนที่ความต้องการจะเกิดขึ้นแล้วผู้ประกอบการตามไม่ทัน จะเห็นว่าการที่มีการตลาดที่ดีสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการอยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์

marketing-technology-solution-wall-25

แต่แค่นั้นยังไม่พอ ผู้ประกอบการต้องมีการติดตามข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลทั้งภายใน เช่น ข้อมูลการผลิตที่ถูกต้อง การใช้ต้นทุนในทุกกระบวนการ เพราะทุกงานที่มีในองค์กรเป็นต้นทุนทั้งสิ้น ยิ่งใช้ต้นทุนการบริหารจัดการให้น้อย ใช้ต้นทุนวัตถุดิบให้น้อย ใช้ต้นทุนในการแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าให้น้อยลง ด้วยการใช้ข้อมูลให้ถูกต้อง ข้อมูลภายนอกบริษัท ข้อมูลความต้องการที่แท้จริงของตลาด ราคาที่ตลาดยอมรับได้จริงๆ การนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริง ๆ การรับข้อมูลกลับจากตลาดจึงเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทำเมื่อเกิดยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า คือต้องพยายามใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการโดยต้องได้รับข้อมูลที่แท้จริง หากไม่สามารถทำเองได้หรือทำแล้วไม่ดีขึ้น ควรหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์และลงทุนในส่วนที่สามารถสร้างยอดขายได้จริงๆ ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าจริงๆ ลดต้นทุนส่วนที่ไม่จำเป็นจริงๆ อย่ากลัวที่จะค้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญจริงๆ มาช่วยวิเคราะห์หากผู้ประกอบการอยากอยู่รอดในสถานการณ์ปัจจุบัน อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลง

เพิ่มยอดขายด้วยการตลาดแบบนิว

สิ่งสำคัญของเกือบทุกๆ ธุรกิจคือการสร้างยอดขาย แต่ละประเภท ขนาดของธุรกิจ จะมียอดขายต่ำสุดที่จะทำให้ทุกธุรกิจอยู่ได้เรียกว่า break event point แต่เราคงไม่อยากมียอดขายแค่พออยู่ได้ เราหวังกำไรจากการทำธุรกิจเพื่อการเติบโต มีกำไรส่วนเหลือไปให้รางวัชพนักงานที่เรียกว่าโบนัส มีเงินเหลือไปขยายธุรกิจเพิ่ม มีเงินเหลือไว้สำรองยามฉุกเฉิน ดังนั้นการเพิ่มยอดขายจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกๆ ของการอยู่รอดของธุรกิจในปัจจุบัน การเพิ่มยอดขายด้วยกาใช้การตลาดนำเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน แล้วการตลาดทำอะไรบ้างในการเพิ่มยอดขาย

 1. การช่วยให้รู้จักผู้ซื้ออย่างแท้จริง
 2. การตลาดช่วยให้เข้าถึงผู้ซื้ออย่างใกล้ชิด
 3. การตลาดช่วยให้รู้ว่าทำไมลูกค้าซื้อหรือไม่ซื้อของเรา
 4. การตลาดทำให้ได้สินค้าที่ลูกค้าต้องการจริงๆ
 5. การตลาดช่วยให้เราสื่อสารกับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ
 6. การตลาดช่วยสร้างความต้องการของลูกค้าให้เพิ่มขึ้น

จะเห็นว่าถ้าเราทำการตลาดให้เป็น ทำการตลาดให้ถูกวิธี การตลาดแบบนิว จะช่วยสร้างยอดขายให้ธุรกิจเพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน

บทความน่าสนใจ โดยอาจารย์นิว

Solarcell3

การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด

การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุด การใช้ solar cell ให้เกิดผลประหยัดสูงสุดจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการกักเก็บพลังงานที่เหลือจากการผลิตเพื่อไว้ใช้สำหรับช่วงที่ไม่มีแสงแดด แต่เราจะได้ยินกันเสมอว่าแบตเตอรี่ ที่ใช้กักเก็บพลังงานยังราคาสูงไม่คุ้มค้ากับการลงทุน อาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของแต่ละบ้าน เหมาะสมที่สุดหากมีแผนจะลงทุนกับโซล่าเซลล์ ควรปรึกษากับวิศวกรที่คุณเชื่อถือ เราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่โทร: 096-915-5359ไลน์ @MARTECHGROUPhttps://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ โดยอาจารย์นิว

Read More »
Solarcell

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน

โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน โซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ใช้ไฟฟ้ากลางคืนมากกว่ากลางวัน การใช้ไฟฟ้าจะขึ้นกับการใช้ชีวิตของแต่ละบ้า่น โดยส่วนใหญ่เมื่อต้องออกทำงานนอกบ้านระหว่างวันก็อาจจะใช้ไฟฟ้าน้อยกว่ากลางคืน การเลือกติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้เหมาะกับวิถีการใช้ชีวิตจะช่วยให้ประหยัดได้สูงสุดกับการลงทุน แม้บางครั้งบางคนยังรู้สึกว่าการใช้ระบบโซล่าเซลล์แบบ ไฮบริดจ์ ราคายังสูงอยู่ แต่หากมีการออกแบบที่ดี ครอบคลุมการใช้งานจะประหยัดกว่าด้วยซ้ำ เราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่ โทร: 096-915-5359 ไลน์ @MARTECHGROUP https://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ โดยอาจารย์นิว

Read More »
martech-ai

เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย

เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย เริ่มต้นใช้ AI ทำการตลาด เพิ่มยอดขาย ธุรกิจโซล่าเซลล์ที่เราให้คำปรึกษา ตอนนี้ประสบปัญหาการแข่งขันด้านราคาแต่เราจะไม่ลงไปแข่งราคาเพราะหลายๆ ครั้งที่ธุรกิจใดๆ เริ่มต่อสู้กันแค่ด้วยราคาผู้ประกอบการณ์ส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ เราได้นำ AI มาค้นหาตลาดในส่วนที่ยังมีความต้องการและสร้างความคุ้มค่าให้กับลูกค้ามากกว่าแข่งขันด้านราคา ความสามารถ AI มีมากกว่าที่เราคิด และจะมาช่วยสร้างโอกาสให้เราเอาชนะตลาดและสร้างพันธมิตรที่จะเติบโตไปด้วยกันมากกว่าแข่งขันกันเราแก้ปัญหาให้กับหลายๆ ธุรกิจปรึกษาฟรีที่ โทร: 096-915-5359 ไลน์ @MARTECHGROUP https://lin.ee/Hu3e20p บทความน่าสนใจ

Read More »

Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า

Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า Content คือสินทรัพย์ดิจิทัล (digital asset) ที่มีค่า สินทรัพย์ดิจิทัล มีหลายรูปแบบ แต่บางครั้งเราอาจมองข้ามไปว่า content ต่างๆ ที่นักเขียนคอนเทนท์ ใช้ทั้งประสบการณ์ การรวบรวมข้อมูล การเรียบเรียงเนื้อหา เขียนขึ้นและแบ่งปันความรู้แบบฟรีๆ ให้กับผู้สนใจอ่าน สนใจค้นคว้าข้อมูลเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหนึ่งที่มีคุณค่ามหาศาล Martech เป็นบริษัทการตลาด start

Read More »
marketing-technology-solution-85

ทำสินค้าใหม่ให้เติบโต

ทำสินค้าใหม่ให้เติบโต การอยู่รอดของ SME ส่วนหนึ่งต้องยอมรับว่าการออกสินค้าใหม่ๆ เป็นทางเลือกใหม่ๆ ให้กับผู้บริโภคถือเป็นเรื่องสำคัญ แต่การออกสินค้าใหม่ ก็เป็นความเสี่ยงของ SME เช่นกัน เนื่องจากต้องมีเงินลงทุนที่สูง ความไม่แน่นอนในการขาย การทำสินค้าให้ได้ตาม concept design ต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามนวัตกรรม ทางการผลิต ทางการตลาด จะช่วยให้ความเสี่ยงเหล่านั้นลดลงได้ ทางการตลาด จะมีทั้งนวัตกรรมทั้งที่ช่วยในการทดสอบตลาด ทั้งที่ช่วยในการสำรวจตลาดก่อนออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงนวัตกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้หรือแม้กระทั่งสร้างแบรนด์

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep3

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep3 ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ก่อนจะเรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ต้องทำความเข้าใจการสื่อสารในโลกออนไลน์ ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สื่อ social media และการสื่อสารออนไลน์ เช่น google ซึ่งเป็น search engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน การสร้างแบรนด์ออนไลน์ทั้ง 2 ช่องจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกัน การยอมรับก็แตกต่างกัน ซึ่ง SME

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep2

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep2 ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันการสร้างแบรนด์มีทางเลือกมากขึ้น  การสื่อสารแบรนด์มีช่องทางมาขึ้นการใช้งบประมาณน้อยลง อย่างไรก็ตามเมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางเท่าเทียมกัน การสร้างความน่าสนใจต้องสื่อสารสิ่งที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ความสนใจอย่างสม่ำเสมอทดแทนการใช้บุคคลที่เป็นกระแสอยู่ในเวลานั้นๆ ต้องใช้ความสามารถของนักการตลาดมากกว่าการใช้เงินในการสร้างแบรนด์ ซึ่งนักการตลาดอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการสร้างแบรนด์ในปัจจุบัน การมีนักเขียน content ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถในหลายๆ ธุรกิจจะเป็นประโยชน์มากขึ้น การสร้างแบรนด์ออนไลน์ คือทางเลือกที่สำหรับ SME จากที่กล่าวถึงความสำคัญของการสร้างแบรนด์ นอกจากการลงทุนที่ถูกลงมากหากเลือกวิธีการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ขณะเดียวกันลูกค้ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จะหันตัวเองมาค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งของลูกค้าในการซื้อสินค้า การหาข้อมูลจากออนไลน์มีมากขึ้น SME จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำตัวเองเข้าสู่ออนไลน์ (ต่อ ep3)

Read More »

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep1

สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep1 การสร้างแบรนด์ เป็นการสร้างความมั่นคงของการดำเนินธุรกิจ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของธุรกิจ ในการบรรยายคุณลักษณ์ คุณสมบัติด้วยตัวประโยคอาจใช้เป็นหน้า A4 การใช้ภาพบรรยายอาจใช้เป็น 10 ภาพ การใช้ VDO อาจใช้เป็นนาทีแต่ถ้าใช้แบรนด์ ใช้แค่สัญลักษณ์เดียวบรรยายตัวตนของธุรกิจเราได้ หลายๆ ธุรกิจที่ชาญฉลาดจะเลือกสร้างแบรนด์เป็นเป้าหมายหลักควบคู่ไปกับการสร้างกำไร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เหนือคู่แข่ง ในอดีตที่ผ่านมาการสร้างแบรนด์จำเป็นต้องใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูงจึงทำให้บริษัทเล็ก อย่าง SME เข้าถึงการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักได้ยากส่งผลให้การขายสินค้าอยู่ในวงจำกัดและอัตราการทำกำไรก็น้อยตามไปด้วย การสร้างแบรนด์ต้องสร้างสัญลักษณ์ให้ชัดเจน สื่อสารออกไปให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างซึ่งอดีตที่ผ่านมามักใช้สีสัญลักษณ์ หรือภาพโลโก้ที่โดดเด่น

Read More »

ที่ปรึกษาการตลาด

ที่ปรึกษาการตลาด การทำการตลาดอาจจะเป็นเรื่องง่ายสำหรับบางบริษัทที่มีความพร้อมด้านบุคลากร เงินลงทุน อย่างไรก็ตามหลายๆ บริษัทที่มีความพร้อมเหล่านี้ยังต้องใช้บริการที่ปรึกษาการตลาดมีช่วยกำหนดทิศทาง ชี้แนะแนวทางการทำการตลาดควบคุมการทำงานของนักการตลาดของบริษัท แล้วบริษัทที่ไม่มีความพร้อมด้านบุคลากร ด้านการเงินจะทำอย่างไร จึงเกิดคำถามสำหรับบริษัทเหล่านี้ว่า ต้องทำการตลาดหรือไม่ ซึ่งเป็นคำถามที่ผิดโดยสิ้นเชิงสำหรับบริษัทที่จะดำเนินธุรกิจให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน สิ่งที่ควรถามคือต้องทำการตลาดอย่างไร ควรหาที่ปรึกษาการตลาดอย่างไร ให้ลงทุนน้อยที่สุด ที่ปรึกษาการตลาด มีทั้งในรูปแบบบริษัทและที่ปรึกษาการตลาดอิสระ การเลือกที่ปรึกษาการตลาดต้องดูคุณสมบัติ ที่สำคัญคือความสำเร็จในงานที่ทำ ไม่ใช่ดูแค่ว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทใดมาแล้วบ้าง ดูว่าผลสำเร็จที่ได้เกิดจากแนวคิดการตลาดที่นำมาใช้ในการให้คำปรึกษาเป็นความสำเร็จเชิงประจักษ์จริงๆ ไหม ที่สำคัญอีกอย่างคือเคยมีประสบการณ์ในธุรกิจของเราหรือธุรกิจที่มีกลุ่มลูกค้าใกล้เคียงกับบริษัทเราหรือไม่ เพราะการตลาดจะสำเร็จได้อย่างแท้จริงคือต้องรู้จักพฤติกรรมของลูกค้า รู้ความต้องการที่ลูกค้าต้องการตอบสนองจากธุรกิจของเรา รู้ว่าลูกค้าที่แท้จริงเราอยู่ที่ไหน

Read More »

บริษัทที่ปรึกษาการตลาด แบบ benefit sharing

บริษัทที่ปรึกษาการตลาด แบบ benefit sharing การลงทุนด้านการตลาด มีความจำเป้นอย่างยิ่งสำหรับบริษัทเกิดใหม่ SME ที่ไม่ได้ใช้ connection ในการทำธุรกิจ หรือการขยายตลาดใหม่ๆ การใช้บริษัทที่ปรึกษาการตลาดเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่ปัญหาคือการลงทุนที่ค่อนข้างสูงและไม่ได้รับประกันว่าจะได้ผลงานตามที่ต้องการหรือไม่ หลายๆ ผู้ประกอบการ SME จึงพยายามทำการตลาดเอง แต่บางครั้งก็จะเกิดต้นทุนแฝงมากมาย เกิดความไม่คุ้มค่าโดยไม่รู้ตัว แนวคิดการใช้รูปแบบ benefit sharing มีมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้อย่างจริงจัง เนื่องจากการแบกภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูง แต่มีหลายๆ

Read More »

ทางเลือกในลดต้นทุนการพัฒนา software

ทางเลือกในลดต้นทุนการพัฒนา software หลายๆ บริษัท SME มีความต้องการนำ software ในการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ERP, e-Hr, CRM หรือ software เฉพาะด้านอื่นๆ แต่ด้วยเงินลงทุนที่สูง ประกอบกับสถานการณ์ตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ลังเลที่จะลงทัน ซึ่งจริงๆ แล้วการลงทุนด้าน software ที่เหมาะสมจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบตอย่างยั่งยืนได้ SME สามารถมองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่จำกัดได้โดยมีทางเลือกเพื่อการลดต้นทุนการพัฒนา software

Read More »
marketing-technology-solution-36

SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด

จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด จากที่เราทราบกันดีว่างานหลักของการตลาดคือการหากลยุทธ์ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ SME สามารถประสบความสำเร็จในการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านสินค้าหรือบริการ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำจำหน่าย แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่แค่นั้นยังไม่พอ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในมิติการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นให้ได้ การสื่อสารการสร้างความน่าเชื่อถือต้องใช้ทั้งปัจจัยทางด้าน fact and data และปัจจัยทางจิตรวิทยาที่จะเข้าถึงเป้าหมาย ในขณะเดียวกันถ้ามองย้อนกลับไปด้านการหาเงินทุน

Read More »
marketing-technology-solution-44

เปลี่ยน SME เป็น Start up อย่างไร

เปลี่ยน SME เป็น Start up อย่างไร เปลี่ยน SME เป็น Start  up อย่างไร Start up คืออะไร การหานวัตกรรมในธุรกิจที่ตัวเองถนัด ง่ายกว่าที่คิด แต่การได้การแนะนำอาจช่วยให้ SME มองอะไรเป็นนวัตกรรมง่ายขึ้น process innovation, product innovation, เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ

Read More »
marketing-technology-solution-37

SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา

SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา SME ต้องทำอะไรเมื่อตลาดเริ่มกลับมา สินค้าแต่ละประเภทจะมีช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นก่อนโควิท ระหว่างโควิทหรือหลังจากโควิทกลายเป็นโรคประจำถิ่น การตลาดมีการปรับตัวเองเป็นการตลาดแบบนิว (new normal) เรียบร้อยแล้ว เราอาจแบ่งผู้ซื้อเป็นกลุ่มผู้บริโภคโดยตรง กลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งสองกลุ่มนี้จะมีช่วงเวลาการซื้อไม่เหมือนกัน ตลาดผู้บริโภค ปี 2566 จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวหรือไม่ SME ที่ทำธุรกิจเกี่ยวสินค้าถึงผู้บริโภคต้องเตรียมตัวกันอย่างไร น่าจะเป็นคำถามที่ SME อยากได้คำตอบ แน่นอนว่ากำลังซื้อยังมีอยู่แต่การสร้างความต้อง (create

Read More »

SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย

SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย SME หาตลาดใหม่ เพิ่มยอดขาย การเริ่มต้นสร้าง Smart value chain สร้างกันอย่างไร มีหลายๆ SME ที่อยากหาพันธมิตรเพื่อสร้าง smart value chain แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร จะหาพันธมิตรที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ที่ไหน ที่ผ่านมาจะใช้วิธีร่วมมือกับคนที่รู้จัก แนะนำต่อๆ กัน เข้าระบบ business matching

Read More »

Table of Contents