ทางเลือกในลดต้นทุนการพัฒนา software

หลายๆ บริษัท SME มีความต้องการนำ software ในการบริหารจัดการองค์กรมาใช้ ไม่ว่าจะเป็น ERP, e-Hr, CRM หรือ software เฉพาะด้านอื่นๆ แต่ด้วยเงินลงทุนที่สูง ประกอบกับสถานการณ์ตลาดที่ยังไม่ฟื้นตัวดี ทำให้ลังเลที่จะลงทัน ซึ่งจริงๆ แล้วการลงทุนด้าน software ที่เหมาะสมจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำธุรกิจให้อยู่รอดและเติบตอย่างยั่งยืนได้ SME สามารถมองหาการลงทุนที่เหมาะสมกับงบประมาณที่จำกัดได้โดยมีทางเลือกเพื่อการลดต้นทุนการพัฒนา software

  1. หา software ฟรี ที่มี option ในการพัฒนาเพิ่มได้ในอนาคต ซึ่งผู้ให้บริการ software ฟรีประเภทนี้จะมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาฟรี
  2. หาบริษัทพัฒนา software แบบ benefit sharing ซึ่งปัจจุบันมีผู้ให้บริการลักษณะนี้เพิ่มขึ้น
  3. ใช้บุคลากรที่มีอยู่ร่วมกันพัฒนาซึ่งต้องมีคุณสมบัติความสามารถเพียงพอ
  4. ใช้ software ฟรีที่ download มาใช้ได้โดยผู้พัฒนาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ได้แต่ต้องมีบุคลากรที่มีความสามารถคอยดูแล

การใช้ software ในการบริหารจัดการเป็นเรื่องสำคัญในปัจจุบัน จงอย่าคิดว่าจะลงทุนเมื่อไหร่ แต่คิดว่าจะลงทุนอย่างไร จึงจะนำพาองค์กรอยู่รอดได้ในปัจจุบัน

อาจารย์นิว