ทำตลาดแบบ SME ไม่ต้องลงทุน (การตลาดแบบนิว)

ทำตลาดแบบ SME ไม่ต้องลงทุน (การตลาดแบบนิว)

เราเคยเห็นหลายๆ ธุรกิจนำ concept ของ benefit sharing มาใช้ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนด้านพลังงาน การติดตั้ง solar cell แต่กลับไม่ใช่ core business ของธุรกิจของ SME ที่มีสินค้าหรือบริการของตัว สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมการตลาดหรือการขายจะใช้แนวคิด benefit sharing ไม่ได้ กับองค์ใหญ่ๆ อาจจะมีความซับซ้อนในการบริหารจัดการแต่ถ้าทำได้ก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล แต่ส่วนของ SME ไม่ได้มีความซับซ้อน จึงอาจสามารถมารถใช้แนวคิดนี้ได้ง่ายกว่าและเนื่องด้วยจุดอ่อนของหลายๆ SME คือการหาตลาดและการขาย การร่วมมือกันแบบ benefit sharing จะเป็นทางรอดให้ SME ผ่านวิกฤติ ต่างๆ ไปได้ ไม่ว่าจะเจอมรสุมอะไรก็ตาม

การตลาดแบบนิว

marketing-technology-solution-wall-21