เปลี่ยนเป็น start up หนทาง SME อยู่รอด

เปลี่ยนเป็น Start up หนทาง SME อยู่รอด

            SME ต่างเจอวิกฤติเศรษฐกิจคล้ายๆ กัน ขายสินค้าไม่ได้ เงินทุนหมุนเวียนไม่พอ ความต้องการสินค้าลดลง การตลาดเป็นทางรอดหนึ่งก็จริง แต่ส่วนใหญ่ก็จะทำการตลาดรูปแบบคล้ายๆ กัน ทำให้เกิดการแย่งชิงตลาดที่เดียวกัน เกิดการแข่งขันในตลาดใหม่ด้วยคู่แข่งรายเดิม ซึ่งอาจเพียงพอสำหรับบางธุรกิจ แต่บางธุรกิจอาจไม่เพียงพอ ทางรอดหนึ่งคือการปรับตัวสร้างความเป็น start up ในธุรกิจ ถามว่ายากไหมในการปรับตัวเป็น start up ยากในหลายๆ มิติ ความเข้าใจในธุรกิจ การหานวัตกรรมสู่การเป็น start up หรือแม้กระทั่งการลงมือสร้างนวัตกรรม แต่ถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะลอง การเป็น start up จะง่ายในการหาทุน เป็นทางรอดที่ยั่งยืน ของธุรกิจ ในฐานะนักการตลาดหาก SME สามารถก้าวข้ามสู่ start up ได้มองเห็นประโยชน์มากกมาย เราพร้อมจะให้คำปรึกษาและ เติบโตไปด้วยกัน

ดร.นิว

27 nov 2022

marketing-technology-solution-37