จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด

จากประสบการณ์สร้างธุรกิจ สู่ความสำเร็จ SME หาเงินทุนด้วยวิถีการตลาด

จากที่เราทราบกันดีว่างานหลักของการตลาดคือการหากลยุทธ์ในหลายๆ มิติ เพื่อให้ SME สามารถประสบความสำเร็จในการขายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ด้านสินค้าหรือบริการ กลยุทธ์ด้านราคา กลยุทธ์ด้านช่องทางจัดจำจำหน่าย แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือการสื่อสารการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายแต่แค่นั้นยังไม่พอ สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้น ซึ่งในมิติการตลาดมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างความต้องการให้เกิดขึ้นให้ได้ การสื่อสารการสร้างความน่าเชื่อถือต้องใช้ทั้งปัจจัยทางด้าน fact and data และปัจจัยทางจิตรวิทยาที่จะเข้าถึงเป้าหมาย ในขณะเดียวกันถ้ามองย้อนกลับไปด้านการหาเงินทุน สถาบันการเงินต้องการเห็นอะไร รู้อะไร เครื่องมือทางการตลาดเองก็สามารถนำมาใช้ในมิตินี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านกลยุทธ์ที่เป็นไปได้เพื่อให้สถาบันการเงินเชื่อและมองเห็นอนาคตของ SME และการสื่อสารให้สถาบันการเงินเห็นประโยชน์เกิดความต้องการที่จะปล่อยเงินกู้ให้หรือแม้กระทั่งถึงผู้สนใจภายนอกเข้ามาร่วมลงทุนหาก SME ต้องการ อย่างมองการตลาดเพียงเพื่อขาบสินค้าแต่ลองมองในมิติการสร้างความอยู่รอด การเติบโตในทุกมิติ

marketing-technology-solution-36