แนวโน้มการตลาดปี 2023

จาก Martech Research Center ทำการสำรวจความคิดเห็นในการซื้อสินค้าปี 2022 พบว่า 68.9% ซื้อสินผ่านช่องทางออนไลน์ 22.2% ซื้อจากห้างสรรสินค้า โดย 42.2% ซื้อเสื้อผ้า 31.1% ซื้อของใช้ภายในบ้าน ช่องทางที่ซื้อมากที่สุด Shoppee 40.0% Lazada 26.7% ซึ่งจากผลการสำรวจดังกล่าวเป็นแนวโน้มต่อเนื่องในปี 2023 ซึ่งผู้บริโภคยังคงซื้อของออนไลน์ แต่ต้องวิเคราะห์แยกอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้นอย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ตลาดออนไลน์เป็นทางเลือกที่ยังน่าสนใจของผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เช่นเดียวกับการขายของบนตลาดออนไลน์ ยังคงน่าสนใจแต่อาจจะยุ่งยากขึ้นจากความต้องการเข้าสู่ตลาดออนไลน์กันมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญตลาดออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆ การรวมกลุ่มเพื่อทำตลาดก็อาจเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน

marketing-technology-solution-48
marketing-technology-solution-49
marketing-technology-solution-42