การหาผู้ร่วมทุนระยะสั้น หรือ project partner

ในสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต หลายๆ SME ไม่สามารถเตรียมเงินทุนได้ทันในการรับ order ลูกค้าที่เติบโตขึ้นทำให้ต้องมองหาแหล่งทุนเพิ่ม แต่เนื่องด้วยไม่สามารถแสดงบัญชีที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งทุนหลักได้ การมองหาแหล่งทุนระยะสั้นจึงเกิดขึ้นเป็น model ธุรกิจรูปแบบใหม่ ซึ่ง Martechgroup บริษัท start up ที่เกิดใหม่ได้เห็นถึงความสำคัญจุดนี้จึงเป็นตัวกลางให้ SME ที่มีงาน project ที่แน่นอนต้องการหาแหล่งทุนจากผู้สนใจลงทุนโดยมีผลตอบแทนที่พึงพอใจทั้งสองฝ่าย ผ่าน website อย่างเป็นทางการโดย SME สามารถประกาศหาผู้สนใจลงทุนผ่าน www.marketing-th.com เพื่อส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้สนใจลงทุน บริษัท marketing technology solution หรือที่รู้จักกันดีในนาม Martech มีผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบโครงการและผลตอบแทนว่าเป็นไปตามที่นำเสนอข้อมูลหรือไม่ ทำให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ในผลตอบแทน ซึ่งเป็นตัวอย่างของ model ธุรกิจแบบใหม่ เพื่อการเติบโตของธุรกิจแบบยั่งยืนต่อไป