บ้านจัดสรร ทำตลาดอย่างไรให้ขายได้

บ้านจัดสรร ทำตลาดอย่างไรให้ขายได้

การแข่งขันในตลาดบ้านจัดสรรแตกต่างจากสินค้าอื่นๆ เนื่องจากต้องมีการวาแผนตั้งแต่ก่อนขึ้นขึ้นโครงการ ต้องมีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค ต้องวางกลุ่มเป้าหมายหลัก ต้องวิเคราะห์ขนาดตลาดเป้าหมาย สำรวจสถานที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งทุกโครงการมีทีมงานที่ทำงานดังกล่าวกันอย่างรอบคอบ แต่ไม่ทุกโครงการที่ประสบความสำเร็จ ยังมีหลายๆ โครงการที่ไม่สามารถทำยอดขายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ด้วยหลายๆ ปัจจัย จึงจำเป็นต้องมีการทำการตลาดหลังจากโครงการได้เปิดขายแล้วตามมา ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำคล้ายๆ กัน การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายด้วยการ ลดราคา แจกของแถม สื่อสารการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยสื่อในพื้นที่เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก ส่วนแบรนด์ใหญ่ๆ ก็เพิ่มการตลาดวงกว้างเพื่อสื่อสารถึงคนที่ยังไม่เลือกพื้นที่อยู่อาศัย ก็จะมีปัจจัย สิ่งแวดล้อมเข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการทำการตลาดบ้านจัดสรรจึงต้องอาศัยนักการตลาดที่รู้จริงในธุรกิจอย่างแท้จริงถึงจะประสบความสำเร็จ การนำเทคโนโลยีเพื่อทำการตลาดจะเป็นอีกทางเลือกที่ Martech ให้ความสำคัญ

marketing-technology-solution-45
marketing-technology-solution-46
marketing-technology-solution-47