ทำอย่างไรให้ได้กำไรเพิ่ม

ในยุค new normal วิธีคิดการตลาดแบบนิว นอร์มอล ต้องให้เกิดการ sharing facility ทุกคนมีส่วนร่วม ทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนได้รับประโยชน์ เมื่อเรามองถึงกลุ่มธุรกิจมาร่วมมือกันสร้าง value chain ของอุตสาหกรรมด้วยตัวเอง แน่นอนว่า SME ใดๆ เพียงลำพังไม่สามารถสร้าง value chain ในอุตสาหกรรมได้ ต้องมีการรวมตัวกันและแบ่งปันทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้เกิดการ ลดต้นทุนใน value chain เพื่อยอดขาย รวม function งานที่ร่วมกันได้ สร้างอำนาจต่อรองในตลาด เราอาจจะเคยได้ยินคำว่าเครือข่ายธุรกิจ แต่สิ่งที่กำลังพูดถึงจะมีพลังมากกว่าเครือข่ายธุรกิจ เพราะ smart value chain จะสร้างอำนาจการต่อรองให้ SME มากขึ้นเป็นทวีคูณในอุตสาหกรรม

การตลาดแบบนิว

โครงข่ายธุรกิจ SME

marketing-technology-solution-33