e-HR ใช้งานฟรี ยุคแห่งการแบ่งปัน (sharing economy)

การอยู่รอดทางธุรกิจปัจจุบันสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือการทำในสิ่งที่ตัวเองถนัด ใครถนัดด้านการผลิตก็พัฒนาการผลิตให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทั้งสินค้าและกระบวนการ ใครถนัดการตลาดก็ทำการตลาดแบบมุ่งเน้น ใครถนัดบริการก็พัฒนางานบริการให้เกิดความแตกต่าง แล้วจะครบวงจรได้อย่างไรเมื่อการทำธุรกิจต้องมีกระบวนการอีกมากมายใน Value chain การเกิดขึ้นของ smart value chain จะตอบคำถามทุกอย่าง แต่อย่างไรก็ตามทุกความถนัดใน smart value chain ต้องมีการ sharing facility ซึ่งกันและกันจึงเกิดการพัฒนานวัตกรรมหลายๆ ด้าน การนำ software ต่างๆ มาให้บริการฟรีก็เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นโประ e-HR ฟรี CRM ฟรี หรือแม้กระทั่ง ERP ฟรี เพื่อเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน แม้กระทั่งการบริการทำการตลาดฟรี (marketing) มาร่วมกันสร้าง sharing economy เพื่อให้เกิด smart value chain เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ

marketing-technology-solution-56