ทำอย่างไรให้อยู่หน้า 1 บน google ด้วย content ดีๆ

แน่นอนว่าการอยู่หน้า 1 บน google เป็นความต้องการของทุกๆ SME ที่ทำการตลาดออนไลน์ เพราะจะเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ลูกค้าพบเห็นเมื่อต้องการซื้อสินค้าประเภทที่เราต้องการขายให้ลูกค้า เปรียบได้กับการมีหน้าร้านบนถนนสายหลักที่ลูกค้าเดินผ่านเมื่อต้องการซื้อสินค้า จากความต้องการที่สูงทำให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงในการแย่งชิงในการอยู่หน้า 1 บน google ซึ่งทาง google เองก็มีกลไกในการคัดเลือก เรียงลำดับ ข้อมูลในกระบวนการค้นหาข้อมูลต่างๆ บน google ทั้งรูปแบบสมัครใจจ่ายค่าบริการเพื่อให้ได้อยู่บนหน้า 1 ในส่วนของการโฆษณา หรือการบริการทำ SEO ของบริษัท agency ต่างๆ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการอยู่หน้า 1 อย่างมั่นคงและการอยู่ในใจของลูกค้า ต้องมาจากการนำเสนอ content (เนื้อหาที่มีประโยชน์) ซึ่งส่วนนี้ต้องมาจาก ผู้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนเนื้อหา (content creator) ที่เป็นประโยชน์และสามารถเอาชนะใจได้ทั้ง google และชนะใจลูกค้า ปัจจุบันมี content creator ไม่กี่คนในประเทศไทยที่สามารถเขียน content ดีๆ ให้กับธุรกิจที่หลากหลายได้ เพราะต้องรู้จริงในทุกๆ ธุรกิจที่เขียน รู้จริงในกลไกของ google ที่สำคัญต้องรู้ลึกในใจผู้บริโภค เพื่อสร้างความต้องการให้เกิด (create demand) ให้เกิดขึ้น หาก SME ต้องการให้บริษัทอยู่หน้า 1 บน google ต้องมี content creator คอยดูแลการ SEO อย่างเป็นระบบ