สร้างแบรนด์ออนไลน์ ep3

ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ก่อนจะเรียนรู้กระบวนการสร้างแบรนด์ออนไลน์ ต้องทำความเข้าใจการสื่อสารในโลกออนไลน์ ซึ่งแยกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สื่อ social media และการสื่อสารออนไลน์ เช่น google ซึ่งเป็น search engine ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบัน การสร้างแบรนด์ออนไลน์ทั้ง 2 ช่องจะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันกลุ่มเป้าหมายก็แตกต่างกัน การยอมรับก็แตกต่างกัน ซึ่ง SME ต้องตั้งเป้าหมายของตัวเองว่าต้องการสร้างแบรนด์ ช่องทางไหน ลักษณะธุรกิจเหมาะสำหรับการสร้างแบรนด์ ช่องทางไหน ซึ่งการสร้างแบรนด์ออนไลน์ บน search engine อย่าง google จะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการค้นหาสินค้าจาก SME จริงๆ การสร้างแบรนด์ ต้องเริ่มจากการสร้างสัญลักษณ์แทนความโดดเด่นของสินค้าหรือบริการที่ SME จะนำเสนอต่อลูกค้า โดยสื่อสัญลักษณ์ออกมาง่ายๆ ว่าถ้าเห็นแบรนด์นี้แล้วลูกค้าจะรับความคุ้มค่า ความแตกต่าง อย่างไร สื่อสารให้เกิดความคุ้นชินกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในการสื่อสารออกมาบนโลกออนไลน์ ต้องทำงานหนัก 2 ด้าน คือ

1. ต้องพาตัวตนที่สร้างขึ้นมาไปอยู่หน้า 1 ของ search engine ให้ได้

2. ต้องนำเสนอเนื้อหา (content) ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้าเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ

การทำภารกิจทั้งสองอย่างให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีประสบการณ์ ในการสร้างแบรนด์ ทำงานร่วมกับ content creator และ programmer เพื่อวางกลยุทธ์ และนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ ขณะเดียวกันการสร้างแบรนด์บน social media จะเพิ่มเติมขั้นตอนการสร้างผู้ติดตามให้มากเพียงพอ เนื่องจากการสร้างแบรนด์ บน social media มีความเป็นเชิงรุกมากกว่าและเป็นการสื่อสารสองทางมากกว่า search engine

อาจารย์นิว