เปลี่ยน SME เป็น Start up อย่างไร

เปลี่ยน SME เป็น Start  up อย่างไร

Start up คืออะไร การหานวัตกรรมในธุรกิจที่ตัวเองถนัด ง่ายกว่าที่คิด แต่การได้การแนะนำอาจช่วยให้ SME มองอะไรเป็นนวัตกรรมง่ายขึ้น process innovation, product innovation, เป็นสิ่งสำคัญที่ควรเรียนรู้ศึกษาอย่างเข้าใจ การเข้าใจลูกค้าอย่างแท้จริงก็เป็นอีกประเด็นที่ ช่วย SME สร้างความเป็น start up ง่ายขึ้น หาความแตกต่างของตัวเองให้เจอ คิดวิธีการหารายได้ที่แตกต่างจากเดิม สร้างกระบวนการทำงานที่แตกต่างจากเดิม ถามตัวเองว่าเราดี เราต่างอย่างไร นำเสนอให้ลูกค้ารับรู้อย่างไร เป็นกระบวนการที่ SME ต้องทำร่วมกับนักการตลาด หาก SME ไม่มีนักการตลาดที่มีความรู้เพียงพอ ก็มองหาบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้าน start up และ การตลาดมาให้คำปรึกษา การเป็น start up ไม่ยากหาก SME มีความมุ่งมั่นทุ่มเท และให้ความสำคัญเพราะมองว่าเป็นทางรอดอย่างแท้จริง

ดร.นิว

27 nov 2022

marketing-technology-solution-38