สภาพคล่องหรือการตลาดอย่างไหนสำคัญกว่าสำหรับ SME

สภาพคล่องหรือการตลาดอย่างไหนสำคัญกว่าสำหรับ SME

เราได้ยินเสมอว่า SME มีทักษะ มีองค์ความรู้ มีสินค้า แต่ที่ SME มักมีปัญหาเสมอคือการหาตลาด เมื่อพอมีตลาดก็ประสลปัญหาเงินทุน ด้วยอุปสรรคทั้งสองอย่าง จึงทำให้ SME ไม่สามารถอยู่รอดได้ ทั้งสองปัญหาทุกๆ SME เข้าใจดี ทางแก้ไขก็เหมือนกัน ทางการเงินก็ต้องพึ่งพาสถาบันการเงิน แต่เมื่อ SME ไม่สามารถสร้างตลาดให้สถาบันการเงินเชื่อมั่นได้ก็ยากที่สถาบันการเงินจะปล่อยเงินกู้ให้ การทำการตลาด หาตลาดอย่างไรให้สถาบันการเงินเชื่อถือ มีหลายๆ SME ที่ไม่มีองค์ความรู้เรื่องการตลาดทั้งๆ ที่ควรจะทำการตลาดได้ดีที่สุดเนื่องจากรู้ดีเกี่ยวกับสินค้า รู้ข้อดี ข้อเสีย รู้ถึงประโยชน์ รู้ถึงข้อจำกัด สิ่งที่ขาดคือทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านั้นรับรู้ถึงผู้บริโภคที่ต้องการอย่างแท้จริง หัวใจสำคัญสำหรับการตลาดคือนำสิ่งที่ SME มีอยู่ให้รับรู้และสร้างความต้องการให้เกิดขึ้น เป็นสมการที่จำเป็นต้องทำให้เกิดขึ้น

marketing-technology-solution-35